Odběr novinek [Newsletter]


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

MEDESA care s.r.o.
Nádražní 1387/132
702 00 0strava

______________________________________________________________________________

Společnost MEDESA care s.r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Osobní data (jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, IČO, DIČ atd.), která jsou součástí registrace a objednávky, jsou společností MEDESA care s.r.o. považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Společnost MEDESA care s.r.o. údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (pošta, expedice apod.), a to pouze v nutném rozsahu.


 


Tento web je součástí skupiny MEDESA
Vybavení klinických laboratoří
www.medesa.cz
Zdravotnické pomůcky
www.medesacare.cz
Testování sportovců
www.sport-test.cz
Produkty VERMEIREN
www.vermeiren.cz
Produkty pro vědu a výzkum
www.lifem.cz